Voorwaarden

De kittens mogen doorgaans verhuizen in de leeftijd van minimaal 13 weken, indien zij minimaal 1 kilo aan gewicht bereikt hebben en volledig gezond verklaard zijn door onze dierenarts. Zij zullen dan gevaccineerd zijn, gesteriliseerd of gecastreerd en volgens schema ontwormd.

Voor het bespreken van een kitten vragen wij een reserveringsbedrag. U krijgt hier uiteraard een bewijs van betaling van. Mocht de koper een gereserveerd kitten annuleren, om welke reden dan ook, dan zal het reserveringsbedrag niet worden geretourneerd.

Na volledige betaling en ondertekening van de koopovereenkomst wordt de kitten overhandigd aan de nieuwe eigenaar

Als cattery behouden wij ons het recht voor om te allen tijde een kitten te weigeren. In voorkomend geval zal het reserveringsbedrag worden geretourneerd.


Mocht u, indien u een kitten heeft gereserveerd, op de afgesproken dag en tijd het kitten niet komen ophalen, zonder een aannemelijke reden van afmelding (uiterlijk 5 werkdagen van te voren), dan beschouwen wij dit als een annulering van uw kant.


Kraambezoek is leuk! Maar de eerste weken hebben kittens vooral rust nodig en zijn kwetsbaar voor infecties, daarom is het eerste bezoek pas toegelaten na minimaal 8 weken.

Wij vragen ook van bezoek om op de bewuste dag geen andere katten/cattery te bezoeken. Daarmee houden wij het gevaar op infectie beperkt. Kittenbezoek is altijd op afspraak.


Onze kittens groeien op in huiselijke kring, dus niet in kooien/benches. Dit bevorderd de socialisatie en opvoeding van de kittens. Zij wennen aan kinderen, uiteraard aan andere katten (naast hun ouders) en huishoudelijk geluiden. Hierdoor zullen de kittens volledig gewend en gesocialiseerd het nest verlaten en beter reageren op hun nieuwe omgeving, met alle geluiden die daarbij horen, en hun eventuele nieuwe (harige) huisgenootjes.

Onze kittens zullen altijd verhuizen met een garantiecertificaat. Dit geeft u als koper de bescherming dat u een gezonde kat koopt zonder verborgen gebreken. Ook nadat er een kitten geplaatst is zijn wij altijd bereid om tips of advies te geven. Wij zullen er alles aan doen u bij te staan om u en uw nieuwe gezinslid te helpen een goed team te worden en te blijven.

Wij werken met een verkoopcontract, enkele voorwaarden vindt u hieronder terug. Voorwaarden ivm communicatie zijn altijd van toepassing.

* U mag de kat nooit naar een asiel brengen, wanneer herplaatsing noodzakelijk is dient er overleg te zijn met de kweker.

* Verkoop gebeurt slechts na persoonlijk contact en beantwoording van enkele vragen.

* De kat mag niet buiten zonder toezicht van de eigenaar en enkel in een volledig afgesloten tuin.

* Wettelijk zijn wij verplicht onze katten worden te castreren/steriliseren voor vertrek, er mag dan ook niet gefokt worden met de katten zonder toestemming.

* Nadat ze verhuisd zijn blijven wij graag op de hoogte, foto's en filmpjes mag u steeds sturen.